B Projekt d.o.o.

Ured Bjelovar:
Radno vrijeme 8:00 – 16:00
Franjevačka ulica kbr. 19, 43 000 Bjelovar
tel/fax: 043/225-091
mob. 095/512-8844
e-mail: b-projekt@bj.t-com.hr

direktor: Igor Barberić dipl. ing. građ.
mob. 098/530-503
e-mail: b-projekt@bj.t-com.hr

ovlašten agent za promet nekretnina: Damir Štefec
mob. 099/530-5030
e-mail: damir.stefec@b-projekt.hr

Polja označena zvjezdicom ( * ) obavezna su za ispuniti.