ID: 197-1
 
 

Šuma, Prodaja

prodaja

Površina: 327,00 m²

121.565,68 kn
16.350,00 €

ID: 424-1
 
 

Građevinsko - turističko, Prodaja

prodaja

Površina: 100.000,00 m²

646.863,27 kn
87.000,00 €

ID: 512-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 700,00 m²

104.092,94 kn
14.000,00 €

ID: 593-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 497,00 m²

215.621,09 kn
29.000,00 €

ID: 586-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 1.774,00 m²

37.176,05 kn
5.000,00 €

ID: 35-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 25.000,00 m²

171.009,83 kn
23.000,00 €

ID: 402-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 2.864,00 m²

532.361,04 kn
71.600,00 €

ID: 560-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 490,00 m²

364.325,29 kn
49.000,00 €

ID: 554-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 3.892,00 m²

2.170.337,80 kn
291.900,00 €

ID: 271-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 2.457,00 m²

1.004.757,10 kn
135.135,00 €

ID: 22-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 12.821,00 m²

8.579.414,47 kn
1.153.890,00 €

ID: 111-1
 
 

Građevinsko, Prodaja

prodaja

Površina: 6.586,00 m²

1.958.731,72 kn
263.440,00 €