Legalizacija objekata

Izrađujemo snimke Izvedenog stanja potrebne za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Također, slobodni smo predložiti i naše vanjske suradnike za usluge geodetske izmjere za potrebe legalizacije objekata.